Dyrektywa

Wymogi prawne Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937

Dyrektywa ma za zadanie regulować kwestię ochrony osób, które dokonują zgłoszeń nieprawidłowości w organizacji. 
Możliwe jest zgłaszanie uchybień i naruszeń trzema kanałami.

Kanał wewnętrzny w ramach organizacji

Zaleca się, aby nieprawidłowości zgłaszać najpierw kanałami wewnętrznymi, a następnie, jeśli nie jest możliwe rozwiązanie ich w obrębie organizacji, przekazać je do organów zewnętrznych. System Sygnalista został stworzony specjalnie w celu zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji między Sygnalistami, a weryfikatorami zgłoszeń. Sprawdź nasze pakiety i wybierz najlepszy dla siebie! 

Kanał zewnętrzny

Organ centralny: Rzecznik Praw Obywatelskich.
Organ publiczny: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz inne organy przyjmujące zgłoszenia zewnętrzne, które dotyczą nieprawidłowości w obszarach należących do ich zakresu działań.

W drodze ujawnienia publicznego

Kanał ten stanowi ostateczność, gdy żadne z powyższych działań nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. 

Kogo dotyczy dyrektywa?

Od grudnia 2021 roku, dyrektywa obejmuje:

Instytucje publiczne, zatrudniające powyżej 50 osób lub gminy liczące powyżej 10 tys. mieszkańców.
Podmioty prywatne, zatrudniające powyżej 250 pracowników.
Podmioty z rynku finansowego oraz podmioty zajmujące się AML/CF bez względu na liczbę osób zatrudnionych oraz sektor.

Od grudnia 2023 roku, dyrektywa obejmuje:

Podmioty prawne w sektorze prywatnym, zatrudniające od 50 do 249 pracowników.

Jakie wymagania dotyczące ochrony Sygnalistów muszą być spełnione?

Poufność

Systemy zgłoszeń kanałami wewnętrznymi muszą zapewnić bezpieczeństwo i poufność. Dyrektywa przewiduje, iż tożsamość Sygnalisty nie może zostać ujawniona żadnej nieupoważnionej osobie, która nie wchodzi w skład personelu do przyjmowania zgłoszeń i rozwiązywania problemów. 

Ochrona danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych musi być zgodne z RODO oraz dyrektywą 2016/680. Dotyczy to danych osobowych przetwarzanych na podstawie dyrektywy o nieprawidłowościach, w tym wymiany lub przekazywania danych osobowych przez organy właściwe.

Jakie kary grożą pracodawcom na mocy ustawy o ochronie sygnalistów?

Pracodawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 3 lat, jeśli:

Korzystamy z ciasteczek. Więcej informacji dostępnych w Polityce Prywatności.
Akceptuję