4 powody, dla których powinieneś zainwestować w system do obsługi zgłoszeń Sygnalistów

Opublikowano: 
12.10.2022 15:04
4 powody, dla których powinieneś zainwestować w system do obsługi zgłoszeń Sygnalistów

Wraz z wejściem w życie dyrektywy o ochronie Sygnalistów, pracodawcy podlegający pod jej przepisy zostali zobligowani do wdrożenia wewnętrznego kanału do obsługi zgłoszeń, którym powinien stanowić system komputerowy. Jego implementacja jest niezbędna w celu zapewnienia osobom zgłaszającym naruszenia odpowiedniej ochrony i sprawnego kanału komunikacyjnego. Poniżej przedstawiamy 4 powody, dla których organizacje powinny zainwestować w system do obsługi zgłoszeń Sygnalistów.

Szybka i efektywna identyfikacja oszustw.

Przed wejściem w życie międzynarodowych przepisów o ochronie Sygnalistów, wiele osób obawiało się potencjalnych reperkusji wynikających z poinformowania pracodawców o nieprawidłowościach, których byli świadkami. Niejednokrotnie, pomimo niezbitych dowodów, pracownicy nie zgłaszali niezgodnych z prawem działań, co wpływało na pogorszenie zarówno atmosfery, jak i interesów biznesowych przedsiębiorstw. Wszystko zmieniło się za sprawą ustanowienia dnia 23 października 2019 roku Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937, gdzie zostały wskazane dziedziny, w których Sygnaliści mogą zgłaszać naruszenia. Należą do nich:

 • usługi, produkty i rynki finansowe,
 • zamówienia publiczne,
 • zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 • bezpieczeństwo produktów i ich zgodności z wymogami,
 • bezpieczeństwo transportu,
 • bezpieczeństwo żywności i pasz,
 • bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych,
 • ochrona radiologiczna i bezpieczeństwa jądrowego,
 • ochrona środowiska,
 • ochrona konsumentów,
 • ochrona prywatności i danych osobowych,
 • zdrowie publiczne,
 • zdrowie i dobrostan zwierząt,
 • interesy finansowe Unii Europejskiej,
 • rynek wewnętrzny Unii Europejskiej, w tym zasady konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowanie osób prawnych.

Wszystkie oszustwa oraz nieprawidłowości, które dotyczą powyższych sektorów mogą być zgłaszane za pomocą wewnętrznego kanału. Stanowić go może bezpieczny i zgodny z przepisami system do obsługi zgłoszeń Sygnalista.

Sprawne zarządzanie ryzykiem.

Efektywne zarządzanie ryzykiem polega na skutecznym prognozowaniu czynników ryzyka w różnych horyzontach czasowych oraz analizowaniu wielu scenariuszy. Celem systemu do zarządzania zgłoszeniami jest przede wszystkim zagwarantowanie osobom sygnalizującym naruszenia bezpiecznego narzędzia, które zapewni ochronę poufności ich tożsamości. Oprogramowanie Sygnalista przynosi korzyści dla całego przedsiębiorstwa, ponieważ pozwala w jednym miejscu gromadzić, obsługiwać i rozwiązywać wszelkie zauważone i zgłoszone problemy. Co więcej, implementacja wewnętrznego kanału, umożliwia przedsiębiorstwom skupienie się na trafnym zarządzaniu ryzykiem oraz przeprowadzaniu skutecznej oceny sytuacji w organizacji. Dzięki tym działaniom, firmy mogą zapobiegać pojawieniu się problemów zanim zdążą one w znacznym stopniu w sposób negatywny wpłynąć na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Poprawa wizerunku firmy.

Zainwestowanie w skuteczny, bezpieczny i niezawodny system do zarządzania zgłoszeniami, to szansa na poprawę oraz utrzymanie pozytywnego wizerunku firmy. Wówczas, przedsiębiorstwo wysyła do swoich Klientów przekaz, że cechuje się uczciwością, dba o dobro swoich pracowników, skutecznie reaguje na problemy i rozwiązuje sytuacje konfliktowe na wczesnym etapie ich wystąpienia. Również osoby, które starają się o pracę w danej organizacji nie muszą obawiać się długofalowych problemów, ponieważ dzięki systemowi do obsługi zgłoszeń, wszystkie nieprawidłowości są sprawnie wykrywane i skutecznie eliminowane.

Maksymalizacja bezpieczeństwa i higieny pracy.

Sygnaliści mogą wykorzystywać wewnętrzny kanał, który stanowi system obsługi zgłoszeń również do sygnalizowania sytuacji związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Identyfikacja problemów na wczesnym etapie ich wystąpienia może uratować nie tylko zdrowie, ale w niektórych przypadkach także życie pracowników, a co za tym idzie, zapobiec konsekwencjom prawnym. Co istotne, każdy pracownik ma prawo odmówić pracy, którą uznaje za niespełniającą wymogów bezpieczeństwa. Wdrożenie systemu do przyjmowania zgłoszeń udowadnia, że firma poważnie podchodzi również do kwestii przepisów BPH.  

Przygotuj swoją firmę na wejście w życie ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia i zapewnij jej niezawodny, bezpieczny i zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami system Sygnalista.