Czy Sygnalista to Donosiciel?

Opublikowano: 
18.10.2021 18:58
Sygnalista, czy donosiciel? Czym się od siebie różnią?

Zapewne niejedna osoba zadała sobie to pytanie. Jakie są więc podobieństwa, a jakie różnice? A może te sformułowania są jednoznaczne?

Kim jest sygnalista, a kim donosiciel?

Donosiciel kojarzy nam się zdecydowanie negatywnie — jako osoba, która donosząc, kosztem innych działa na własną korzyść i we własnym interesie. Natomiast, Sygnalista działa w dobrej wierze i zgłasza podejrzenia o działaniach nieetycznych lub nielegalnych, które negatywnie wpływają na całą organizację i jej pracowników. Sygnalista ma dobre intencje i działa często anonimowo, więc nie można posądzić go o tzw. wazeliniarstwo. To nie donosiciel, który przekazuje informacje przełożonym lub władzom dla osiągnięcia własnych korzyści.


Skąd się biorą negatywne skojarzenia?

Takie słowa jak informować, sygnalizować, zawiadamiać, często kojarzą nam się z donosicielstwem. A sygnalista może przywodzić na myśl osobę, która doniesie na kolegę z pracy o błahą sprawę. Skąd w nas takie skojarzenia, dlaczego naszemu społeczeństwu tak się kojarzy sygnalista? Można się domyślić, że jest to spowodowane poprzez bagaż historycznych doświadczeń i związanych z nim negatywnych skojarzeń.

To od nas zależy, jak wykorzystamy to narzędzie.

Pamiętajmy jednak, że to, jak wykorzystamy nowe narzędzie, które wejdzie w życie, w związku z dyrektywą UE zależy tylko od nas — i choć oczywiste jest, że nie powinno być ono nadużywane, to jednak używane już tak, gdyż w wielu organizacjach istnieją takie sytuacje, gdzie działanie należy podjąć bezwzględnie. Przykładem, może być mobbing w pracy, gdy ofiara nie jest w stanie przeciwstawić się swojemu prześladowcy — każdy dzień w miejscu pracy rozpoczyna i kończy z bólem brzucha, a jej stan psychiczny jest coraz gorszy. O takich sytuacjach pracodawca może nie mieć pojęcia, a wpływają one negatywnie nie tylko na wydajność pracowników, ale też na ich zdrowie i samopoczucie. Takie zachowania powinny być niewątpliwie zgłaszane przez sygnalistę dla dobra zarówno pracowników, jaki i pracodawcy.

Nowe obowiązki pracodawcy.

Dyrektywa, która wchodzi w życie 17 grudnia tego roku, ma ułatwić dokonywanie, między innymi, takich zgłoszeń sygnalistom i zadbać o ich ochronę zapewniając im anonimowość. Pracodawcy, mają za zadanie zapewnić bezpieczny i zgodny z wymogami dyrektywy kanał do wewnętrznych zgłoszeń. Narzędzie, jakim jest Sygnalista, spełnia powyższe wymagania, a ponadto pomoże usprawnić komunikację i zwiększy efektywność pracowników. Warto podkreślić, że sygnalista będzie chroniony, jeśli dokona zgłoszenia zgodnie z prawem. Musi mieć uzasadnione przekonanie, że zgłasza prawdziwe informacje, ponieważ ochronie nie będą podlegać ci, którzy celowo przekażą błędne informacje.

Jak korzystać z nowego rozwiązania?

Należy informować i przyzwyczajać pracowników do korzystania z narzędzia, jakim jest wewnętrzny system do dokonywania zgłoszeń, po to, aby usprawnić komunikację i polepszyć samopoczucie w środowisku pracy. Tym bardziej, zważając na to, że prawo wymagać będzie od pracodawców wprowadzenie takiego narzędzia.

Spójrzmy na świeżo na nowe rozwiązania i czerpmy z korzyści, które oferuje!