Jakie korzyści daje wdrożenie Sygnalisty?

Opublikowano: 
15.12.2021 8:12
Korzyści systemu do obsługi zgłoszeń dla Sygnalistów

Nadużycia i nieprawidłowości występujące wewnątrz przedsiębiorstw mają negatywny wpływ na działanie całej organizacji oraz pracodawcy. Wprowadzenie Sygnalistów oraz systemu do raportowania naruszeń przynosi szereg korzyści.

Jakie wyzwania niesie za sobą wprowadzenie systemu sygnalizowania nieprawidłowości w przedsiębiorstwie?

Wyzwania, którym muszą sprostać pracodawcy względem wejścia w życie ustawy o ochronie Sygnalistów, można podzielić na formalne oraz pracownicze. Te pierwsze mają związek z zaprojektowaniem i wdrożeniem odpowiedniej procedury, w taki sposób, aby spełniała ona wszystkie wymogi zawarte w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), zapewniała ochronę Sygnalistów oraz poufność przekazywanych przez nich informacji i zgłoszeń. Z kolei pracownicze, odnoszą się do budowania wśród zatrudnionych osób pozytywnej postawy względem nowej procedury oraz samych Sygnalistów. Pracodawca powinien zadbać o to, aby sygnalizowanie nieprawidłowości nie było kojarzone z donosicielstwem oraz przejawem nielojalności względem kolegów z pracy, a z działaniem na rzecz dobra organizacji. Istotne jest również zapewnienie anonimowości osobom, które zgłaszają problemy i traktowanie ich poważnie. Sprostanie tym wymaganiom, niesie za sobą bardzo dużo benefitów, zarówno dla pracodawcy, jak i całej organizacji.

Jakie korzyści dla pracodawców daje wdrożenie systemu do ochrony sygnalistów?

Wejście w życie dyrektywy i ustawy o ochronie Sygnalistów ma przede wszystkim zapobiegać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Dzięki zaimplementowaniu odpowiedniego systemu do zgłaszania naruszeń, przedsiębiorca odnosi szereg wymiernych korzyści.

Co najważniejsze, pracodawca ma możliwość wychwytywania nieprawidłowości lub zaniechań na wczesnym etapie, co umożliwia sprawne i skuteczne zastosowanie działań naprawczych. W ten sposób minimalizowane są potencjalne straty finansowe i moralne.

Pierwszy etap sygnalizowania naruszeń, jaki stanowi wewnętrzny kanał, zapewnia zbadanie zgłoszenia i rozwiązanie problemu wewnątrz organizacji, bez uszczerbku na zewnętrznej reputacji oraz bez konieczności informowania organów centralnych lub publicznych.  

Wprowadzenie systemu do sygnalizowania nieprawidłowości działa również w sposób zapobiegawczy i ostrzegawczy na potencjalnych naruszycieli. Osoby, które chciałyby dopuścić się działań niezgodnych z prawem, muszą liczyć się z ryzykiem zdemaskowania. Dzięki temu, wiele osób zastanowi się kilka razy zanim postanowi złamać prawo.

Wszystkie wspomniane powyżej korzyści zapewnia Sygnalista, jeden z najlepszych systemów do zgłaszania nieprawidłowości zaistniałych w organizacji. Poznaj Naszą ofertę systemu Sygnalista i zapewnij swojemu przedsiębiorstwu najskuteczniejsze oprogramowanie do obsługi Sygnalistów.

Budowanie etycznej kultury w miejscu pracy, jako klucz do sukcesu

Zastosowanie odpowiedniego i dobrze funkcjonującego systemu do zgłaszania nieprawidłowości wzmacnia zaufanie pracowników do pracodawcy, pogłębia ich lojalność i wspiera uczciwość. Co istotne, pomaga także eliminować z organizacji osoby, które działają na niekorzyść firmy. Dużym sukcesem przedsiębiorstwa jest stworzenie takiej kultury w miejscu pracy, w której informowanie przełożonych o kradzieżach, mobbingu lub oszustwach jest traktowane jako postępowanie godne pochwały. Istnienie procedur zgłaszania nadużyć w organizacji stanowi jeden z elementów budowy etycznego wizerunku firmy.

W jaki sposób system Sygnalista pomaga w osiągnięciu wymiernych korzyści?

Oprogramowanie Sygnalista cechuje pełna anonimowość, możliwość łatwego i bezpiecznego sprawdzenia historii komunikacji w dowolnym momencie, opcja dopasowania systemu do sprawnego zarządzania zgłoszeniami oraz spersonalizowany interfejs użytkownika. Sygnalista spełnia wszystkie wymogi prawne i jest zgodny z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE). Wejdź na stronę oprogramowania Sygnalista i dowiedz się więcej już dziś.