Które kraje Unii Europejskiej wdrożyły dyrektywę o ochronie Sygnalistów?

Opublikowano: 
22.12.2021 10:40
Kraje, które wdrożyły dyrektywę o ochronie Sygnalistów

Wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej były zobowiązane do wdrożenia dyrektywy o ochronie Sygnalistów do dnia 17 grudnia 2021 r. Które z nich dokonały transpozycji dyrektywy do prawa krajowego?

Jaka była ostateczna data implementacji dyrektywy dla krajów Unii Europejskiej?

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. reguluje kwestię minimalnych standardów, dotyczących ochrony Sygnalistów. Ponadto, zobowiązuje wiele podmiotów publicznych oraz prywatnych do wprowadzenia wewnętrznych kanałów informowania o nieprawidłowościach. Wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej były zobowiązane do wdrożenia dyrektywy w przepisy swojego prawa krajowego do dnia 17 grudnia 2021 r. Dowiedz się więcej o warunkach unijnej dyrektywy o ochronie Sygnalistów.

Które kraje uchwaliły ustawę jako pierwsze?

Wiele krajów wciąż nie dokonało transpozycji dyrektywy do prawa krajowego. Proces ten opóźnił się w przypadku większości krajów Unii Europejskiej.

Pierwszym krajem, który zaimplementował przepisy o ochronie osób zgłaszających nieprawidłowości w organizacjach była Dania. W tym kraju, ustawa została uchwalona 24 czerwca 2021 r. i w ten sposób, przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 250 pracowników oraz pracodawcy z sektora publicznego zatrudniający co najmniej 50 pracowników musiały ustanowić system Sygnalistów do dnia 17 grudnia 2021 r. W przypadku Danii, termin ten został dotrzymany. Warto podkreślić, iż duńska ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia wykracza poza zakres dyrektywy i umożliwia zgłaszanie nie tylko naruszeń prawa Unii Europejskiej, ale także duńskiego prawa krajowego, w tym naruszeń o poważnym charakterze, takich jak przekupstwo, korupcja lub molestowanie seksualne.

Drugim, w kolejności uchwalenia ustawy krajem była Szwecja. Zlecone przez szwedzki rząd dochodzenie w sprawie wdrożenia dyrektywy trwało od maja 2019 r. do czerwca 2020 r. Wówczas, opublikowano sprawozdanie i proponowane przepisy. Konsultacje społeczne zakończyły się w listopadzie 2020 r., a ustawa została przedstawiona jako rządowa i przyjęta przez szwedzki parlament dnia 29 września 2021 r.

Czy Polska wdrożyła ustawę o ochronie Sygnalistów dnia 17 grudnia 2021 r.?

Tak, jak w większości krajów Unii Europejskiej, Polski rząd nie przyjął jeszcze projektu ustawy wprowadzającej w życie dyrektywę o ochronie osób zgłaszających nieprawidłowości. Tym samym nie dotrzymał terminu wdrożenia dyrektywy w życie. Natomiast, nie zwolniło to firm od konieczności wdrożenia wewnętrznych procedur zgłaszania nieprawidłowości do dnia 17 grudnia 2021 r.

Przypomnijmy, że w Polsce ustawa ma dotyczyć instytucji publicznych, zatrudniających powyżej 50 osób, gmin liczących powyżej 10 tys. mieszkańców, podmiotów prywatnych, zatrudniających powyżej 250 pracowników, podmiotów z rynku finansowego oraz podmiotów zajmujących się AML/CF bez względu na sektor czy liczbę osób zatrudnionych. Z kolei od 2023 roku dyrektywa ma dodatkowo objąć podmioty prawne w sektorze prywatnym, zatrudniające od 50 do 249 pracowników.

Jeśli Twoja firma nie wdrożyła jeszcze wewnętrznego kanału informowania o nieprawidłowościach, nic straconego! System Sygnalista oparty jest na prekonfigurowanej wersji znanej i sprawdzonej platformy Mint Service Desk do obsługi zgłoszeń. Ponadto, oprogramowanie Sygnalista zapewnia szereg funkcjonalności i jest zgodne z ustaleniami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE). Nie czekaj, wypełnij obowiązki pracodawcy już dziś i zapewnij swojej firmie najlepszy system do ochrony osób sygnalizujących nieprawidłowości.