Które kraje w Europie zaimplementowały przepisy Unii Europejskiej o ochronie Sygnalistów?

Opublikowano: 
12.1.2023 15:30
Które kraje w Europie zaimplementowały przepisy Unii Europejskiej o ochronie Sygnalistów?

Do dnia 17 grudnia 2021 roku wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej były zobowiązane do wdrożenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku. Co istotne, wciąż większość krajów nie wypełniła tego obowiązku, opóźniając wdrożenie ustawy. Jak obecnie przebiega implementacja ustawy o ochronie Sygnalistów w krajach Unii Europejskiej?

W których państwach ustawa o ochronie Sygnalistów weszła już w życie?

Po ponad roku od dnia, w którym Unia Europejska nakazała wszystkim państwom członkowskim wprowadzić przepisy o ochronie Sygnalistów do prawa krajowego. Na ten moment zrobiło to 13 z 27 państw, w tym:

 • Francja,
 • Dania,
 • Irlandia,
 • Grecja,
 • Portugalia,
 • Finlandia,
 • Szwecja,
 • Cypr,
 • Litwa,
 • Łotwa,
 • Malta,
 • Rumunia,
 • Chorwacja.

W pozostałych państwach, projekt ustawy znajduje się obecnie w parlamencie lub jest poddawany pod dyskusję. Wyjątkiem są Węgry, gdzie wciąż występuje brak projektu.

Jeśli chodzi o Polskę, to dnia 21 grudnia 2023 roku Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowało kolejny projekt ustawy dotyczący ochrony Sygnalistów. Na ten moment, dokument ma zostać rozpatrzony, ale jego implementacja wciąż trwa.