Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu, a dyrektywa o Sygnalistach.

Opublikowano: 
1.6.2022 15:03
Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu a dyrektywa o ochronie Sygnalistów

Pojęcie terroryzmu nie jest nowe, a historia tych nielegalnych działań ma bardzo długa historię. W świecie nowożytnym, terroryzm jest zjawiskiem znanym od XIX wieku, natomiast pierwsze wzmianki o nim pochodzą już ze starożytności. Obecnie, terroryzm stanowi poważny problem, z którym musi mierzyć się większość państw. Zapobieganie i przeciwdziałanie temu zjawisku to kluczowe działania stosowane w ramach utrzymania bezpieczeństwa krajów i ich polityk obronnych. Wszelkie praktyki podejmowane w tym celu są niezbędne i konieczne, a stosowanie się do przepisów Unii Europejskiej pomaga zwiększyć bezpieczeństwo i zapobiegać rozpowszechnianiu zjawiska terroryzmu.

Czym jest terroryzm?

Zagrożenie zamachami terrorystycznymi jest realnym problemem dzisiejszych czasów i może występować w większości krajów na świecie. Obecnie, terroryzm uznawany jest za jedną z kwestii międzynarodowych, która wciąż wymaga poprawy i podjęcia odpowiednich środków w celu ograniczenia jej występowania. Konkretne zachowania terrorystyczne są uzależnione od ideologii, postawy, umotywowanych celów i taktyki. Obywatele wszystkich państw mają prawo czuć się bezpiecznie i nie obawiać się o swoje życie i zdrowie. W tym celu, Unia Europejska podejmuje szereg działań, które służą ochronie państw członkowskich, a jednym z nich jest wejście w życie dyrektywy o ochronie Sygnalistów, powstałej w celu ograniczenia finansowania terroryzmu i innych nielegalnych praktyk.  

Terroryzm określany jest z definicji jako „groźba użycia przemocy lub gwałtowne użycie celem zastraszenia lub zranienia ludności albo spowodowanie znacznych strat w mieniu dla korzyści politycznych lub ideologicznych”. Obecnie, działania terrorystyczne są podejmowane w celu walki z silniejszym przeciwnikiem. Takie nielegalne procedery są bardzo kosztowne i wymagają wsparcia pieniężnego, dlatego to właśnie kontrola i zgłaszanie nieprawidłowości występujących w instytucjach obowiązanych, do których należą m.in. banki jest tak ważna.

Finansowanie terroryzmu polega na „gromadzeniu, przekazywaniu lub oferowaniu środków płatniczych, instrumentów finansowych, papierów wartościowych, wartości dewizowych, praw majątkowych lub innych ruchomych mieni lub nieruchomości w zamiarze sfinansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym”. Do źródeł finansowania należą m.in. handel narkotykami, przemyt ludzi, oszustwa bankowe oraz sprzedaż zabytków kultury.

Unia Europejska podejmuje wiele kroków, aby zwalczać finansowanie terroryzmu – wprowadzenie dyrektywy o Sygnalistach stanowi jeden z nich. Każda osoba, która w sposób pośredni lub bezpośredni była świadkiem tego typu nielegalnych praktyk, powinna je bezzwłocznie zgłosić poprzez wewnętrzny kanał do obsługi zgłoszeń. Według projektu nowej ustawy, każdy pracodawca podlegający pod Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom ten kanał. Systemem, który jest w pełni bezpieczny, spełnia wymogi prawne i gwarantuje serwis na najwyższym poziomie jest Sygnalista.

W jaki sposób przeciwdziałać finansowaniu terroryzmu?

Przeciwdziałanie finansowania terroryzmu i utrzymanie bezpieczeństwa kraju oraz obywateli są jednymi z priorytetowych celów większości państw. Do działań przez nie podejmowanych w tym zakresie należą:

  • Przeprowadzanie ocen ryzyka finansowania terroryzmu.
  • Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego przez instytucje takie, jak m.in. banki czy kasy oszczędnościowo-kredytowe.
  • Informowanie przez instytucje obowiązane Głównego Inspektora Informacji Finansowej o transakcjach ponadprogowych, które wzbudzają podejrzenia.
  • Stosowanie kar administracyjnych, kary grzywny lub pozbawienia wolności.
  • Stworzenie przez pracodawców wewnętrznych procedur, które spełniają przepisy ustaw, w tym również tej o ochronie Sygnalistów.

Dyrektywa o ochronie Sygnalistów została stworzona w celu zapewnienia pracownikom ochrony przed działaniami odwetowymi i możliwości zgłaszania wszelkich nieprawidłowości lub działań podejrzanych, których byli świadkami. W związku z wejściem w życie dyrektywy, Sygnaliści nie powinni się obawiać zawiadamiania o sytuacjach niezgodnych z prawem, szczególnie tych, które noszą znamiona finansowania terroryzmu. Wykrycie tego typu działań na wczesnym etapie oraz ich natychmiastowe zasygnalizowanie przyczynia się do zwiększenia ochrony wszystkich obywateli, a w skrajnych przypadkach również do uratowania życia lub zdrowia.

Istnieją trzy możliwości zawiadamiania i należą do nich wewnętrzne, zewnętrzne oraz publiczne kanały do przyjmowania zgłoszeń. Skorzystaj z systememu wewnętrznego przeznaczonego do zarządzania zgłoszeniami, który spełnia wymogi dyrektywy o ochronie osób sygnalizujących naruszenia i przyczynia się do walki m.in. z finansowaniem terroryzmu.