Trzeci projekt ustawy o Sygnalistach. 10 najważniejszych zmian, które zostały wprowadzone.

Opublikowano: 
10.8.2022 15:01
Trzeci projekt ustawy o Sygnalistach. 10 najważniejszych zmian, które zostały wprowadzone.

Dnia 04.07.2022 roku Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało trzeci projekt ustawy o ochronie Sygnalistów w Polsce. Obecnie, istnieje duże prawdopodobieństwo, że dokument trafi do Sejmu, zostanie zatwierdzony i wejdzie w życie już na przełomie trzeciego oraz czwartego kwartału tego roku.

Czym różni się nowa wersja projektu od poprzednich?

Przypomnijmy, iż Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 o ochronie Sygnalistów miała zostać zaimplementowana przez wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej do dnia 17 grudnia 2021 roku. Niestety, prace legislacyjne na szczeblach rządowych w większości państw wciąż trwają. Obecnie, w Polsce pojawiła się już trzecia wersja projektu ustawy o Sygnalistach, która zawiera kilka bardziej lub mniej istotnych propozycji zmian. Poniżej przedstawiamy 10 najważniejszych aktualizacji.

1) Zmiana terminów przechowywania danych osobowych oraz dokumentów dotyczących zgłoszenia. Jeśli mowa o podmiotach prawnych i organach publicznych, to okres będzie wynosił 15 miesięcy od zakończenia roku kalendarzowego, w którym działania następcze zostały zakończone. W przypadku danych, których w posiadaniu jest Rzecznik Praw Obywatelskich okres ten ma wynosić 12 miesięcy od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zgłoszenie zostało przekazane do odpowiedniego organu publicznego. Z kolei dane, które nie są konieczne podczas obsługi danego zgłoszenia, powinny zostać usunięte w ciągu 14 dni.

2) Działania odwetowe nie mogą być podejmowane w stosunku do osób, które zgłaszają nieprawidłowości i są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. W przypadku, gdy ma miejsce uzasadniona obawa wystąpienia tego typu działań, to wówczas na pracodawcy ma spoczywać ciężar dowodu i wykazania, iż podjęte przez niego działania nie noszą znamion odwetowych.

3) Obowiązek rejestru zgłoszeń prowadzonych przez podmioty prawne, Rzecznika Praw Obywatelskich i podmioty publiczne. Mają one gromadzić dane osobowe osób zgłaszających naruszenia, dane kontaktowe oraz personalia osoby, której zawiadomienie dotyczy.

4) Zmiana względem poprzednich projektów w zakresie stworzenia i obsługi wewnętrznego kanału do zgłaszania nieprawidłowości. Wcześniej wynosił on 1 miesiąc, a z kolei obecny projekt przewiduje termin 2 miesięcy od dnia, w którym ustawa wejdzie w życie. W związku z tym, wszystkie przedsiębiorstwa objęte przepisami dyrektywy obowiązuje implementacja wewnętrznego kanału, powinny one niezwłocznie rozejrzeć się za skutecznym, bezpiecznym i zgodnym z przepisami systemem do obsługi zgłoszeń, który może stanowić np. Sygnalista.

5) Osoby, których zadaniem ma być przyjmowanie zgłoszeń pracowników organów publicznych i Rzecznika Praw Obywatelskich mają być wybierane na podstawie kwalifikacji zawodowych, z naciskiem na fachową wiedzę w zakresie prawa i praktyk ochrony danych.

6) Zmiana w definicji osoby powiązanej ze zgłaszającym w postaci usunięcia pojęcia „świadek”.

7) Nierozwiązanie zgłoszenia zewnętrznego ma być dozwolone w przypadku, gdy naruszenie w nim wspomniane było przedmiotem innego zgłoszenia, a aktualne zawiadomienie nie wnosi żadnych nowych informacji do sprawy lub Rzecznik Praw Obywatelskich odstąpił od przekazania jej organowi właściwemu.

8) Dookreślenie kwestii kar za nieustanowienie procedur zgłoszeń wewnętrznych. Kara będzie odbywać się na podstawie przepisów kodeksu postępowania w sprawach wykroczeń.  

9) Dodanie do definicji organu publicznego pojęcia „terenowych organów administracji rządowej” oraz wykreślenie Komendanta Głównego Straży Pożarnej.

10) Zaktualizowanie zasad dotyczących kwestii outsourcingu obsługi zgłoszeń na zewnątrz. Na mocy tej zmiany, należy pamiętać zarówno o zawarciu umowy o współpracy z podmiotem, jak również o umowie powierzenia przetwarzania danych. Istotne jest, aby wszelkie personalia zostały zabezpieczone i usunięte po zakończonym procesie ich przetwarzania.

Nowy projekt ustawy zakłada, że ma wejść ona w życie w ciągu 2 miesięcy od momentu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Wszystkie podmioty objęte dyrektywą, czyli te, które zatrudniają co najmniej 250 osób będą zobowiązane do wdrożenia przepisów w ciągu kolejnych 2 miesięcy. W związku z tym, warto już teraz zabezpieczyć swoją firmę w najlepsze narzędzie do obsługi zgłoszeń Sygnalistów.