Wdrażanie systemu dla Sygnalistów. Najczęściej zadawane pytania.

Opublikowano: 
23.8.2022 13:35
Wdrażanie systemu dla Sygnalistów. Najczęściej zadawane pytania.

Termin zatwierdzenia ustawy o ochronie Sygnalistów zbliża się wielkimi krokami, dlatego też przygotowaliśmy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania, dotyczące wdrażania systemu dla Sygnalistów. Tego typu program będzie stanowił wewnętrzny kanał do obsługi zgłoszeń, w związku z czym pracodawcy powinni zadbać o to, aby był on bezpieczny, zgodny z przepisami oraz skuteczny.

Dlaczego pracodawcy muszą zapewnić system zgłoszeń dla Sygnalistów?

Implementacja systemu do obsługi zgłoszeń Sygnalistów to jeden z głównych wymogów dla wszystkich pracodawców, którzy podlegają pod dyrektywę Unii Europejskiej o ochronie Sygnalistów 2019/1937. Tego typu narzędzie zapewnia bezpieczne przesyłanie zgłoszeń dotyczących naruszeń oraz komunikację pomiędzy Sygnalistami, a osobami obsługującymi zgłoszenia. Istotne w tym przypadku jest, aby system był zgodny z przepisami oraz zapewniał bezpieczeństwo danych zarówno osoby zgłaszającej, jak i tej, której zawiadomienie dotyczy.

Jakie pola powinien zawierać formularz zgłoszenia?

Przede wszystkim, formularz zgłoszenia powinien zawierać pola umożliwiające:

  • Dokładne opisanie zaistniałego zdarzenia.
  • Podanie daty lub przedziału czasu, w którym doszło do naruszenia.
  • Wpisanie imienia i nazwiska osoby, której dotyczy zgłoszenie.
  • Określenie miejsca wystąpienia zdarzenia.

Co więcej, bardzo istotna jest możliwość personalizacji przez pracodawcę wyglądu formularza tak, aby był on dostosowany do indywidualnych potrzeb, co umożliwia np. system Sygnalista. Możliwe jest więc wprowadzenie dodatkowych pól jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru takich, jak np.:

  • świadkowie,
  • uwagi,
  • zajmowane stanowisko,
  • załączniki.

Ile osób z firmy może mieć dostęp do systemu i rozwiązywać zgłoszenia?

W przypadku systemu do obsługi zgłoszeń Sygnalista, w przeciwieństwie do innych oprogramowań, nie istnieje limit osób, które mogą mieć dostęp do panelu i w związku z przypisaną rolą rozwiązywać zgłoszenie. To od pracodawcy będzie zależało, ile osób uzyska dostęp do panelu Administratora lub Agenta. Na wstępnych konsultacjach wdrożeniowych są poruszane tego typu kwestie, a rozwiązanie Sygnalista posiada dwie opcje implementacji On-Premises i Managed.

Jak wygląda proces złożenia zamówienia?

Proces konsultacji dotyczący zakupu systemu do obsługi zgłoszeń Sygnalista składa się z kilku kroków. Po pierwsze, po otrzymaniu wiadomości wyrażającej chęć nabycia narzędzia, oddelegowani specjaliści odpowiedzialni za wdrażanie systemu kontaktują się z zainteresowanym w ciągu 24h roboczych. W drugiej kolejności, przeprowadzają oni szczegółowe rozmowy, aby poznać wszystkie wymagania i zaproponować optymalne konfiguracje oraz dedykowane opcje. Co istotne, zapoznają się oni z branżą, aby w jak najskuteczniejszy sposób skonfigurować system dla Klienta. Następnie, pomagają w implementacji systemu w infrastrukturę organizacji. W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów, zespół specjalistów systemu Sygnalista zapewnia również wsparcie techniczne i dodatkowe konsultacje.

Czy obsługa zgłoszeń Sygnalistów jest bezpieczna?

Tak, system Sygnalista gwarantuje ochronę poufności tożsamości osób zgłaszających naruszenia oraz bezpieczeństwo przetwarzanych danych, które tak, jak zgłoszenia są szyfrowane, a dostęp do nich wymaga uwierzytelnienia wielopoziomowego. W związku z tym, osoby przypisane do konkretnego zgłoszenia mają do niego dostęp tylko wówczas, gdy wpiszą hasło otrzymane drogą e-mailową. Każdy pracodawca, który zakupił system ma możliwość zarządzania rolami.

Czy możliwa jest korespondencja z Sygnalistą?

Tak, narzędzie Sygnalista umożliwia bezpieczną oraz poufną komunikację między Sygnalistą, a osobą przypisaną do rozwiązania jego zgłoszenia. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego oraz jego wysłania, każdy Sygnalista otrzymuje unikatowy pin, który umożliwia dostęp do zawiadomienia oraz czatu.

Czy w systemie widoczny jest rejestr wszystkich zgłoszeń?

Tak, w głównym panelu, pracodawca ma możliwość wglądu w rejestr wszystkich zgłoszeń. Dzięki temu, widzi, które zgłoszenie czeka na rozpatrzenie, a które jest w trakcie lub zostało rozwiązane. Zachowana jest także historia rozpatrywania wszystkich zawiadomień, możliwość podglądu zdarzeń zarówno w formie listy, jak i statystyk w formie graficznej.

Podsumowując, Sygnalista to bezpieczny, zgodny z wymogami dyrektywy oraz przepisami krajowymi system do przyjmowania, obsługi oraz rozpatrywania zgłoszeń naruszeń, które wystąpiły w miejscu pracy. Spełnij wymogi pracodawcy i zapewnij swojej firmie najlepsze oprogramowanie, stanowiące wewnętrzny kanał do zarządzania zgłoszeniami.