System compliance a dyrektywa o ochronie Sygnalistów

Opublikowano: 
14.9.2022 15:20
System compliance a przepisy dyrektywy o ochronie Sygnalistów?

W związku z wejściem w życie dyrektywy o ochronie Sygnalistów i zbliżającym się terminem wprowadzenia polskiej ustawy, pracodawcy muszą zapewnić pracownikom wewnętrzny kanał do zgłaszania nieprawidłowości oraz podjąć określone środki ochrony. Czym różni się system compliance od przepisów dyrektywy o ochronie Sygnalistów?

Czym jest compliance?

Compliance jest bardzo szerokim pojęciem używanym do opisywania działań mających na celu ochronę firmy przed zagrożeniami, które mogą wystąpić w organizacji. Sprawnie funkcjonujący system compliance gwarantuje, że działalność firmy jest zgodna z przepisami, ustawami, rozporządzeniami i normami postępowania. Podstawowym założeniem compliance jest eliminacja przyszłych lub ograniczanie bieżących zagrożeń, które mogą mieć negatywny wpływ na kondycję finansową firmy, a nawet stanowić zagrożenie w jej działalności. Do obowiązków przedsiębiorstw w ramach systemu compliance należy m.in.:

 • Ochrona danych osobowych.
 • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy.
 • Zapobieganie nieuczciwej konkurencji.
 • Bezpieczna wymiana transakcji z Klientami.
 • Przestrzeganie praw spółek oraz prawa pracy.
 • Prawidłowe prowadzenie ksiąg i rachunkowości.

Stosowanie się do procedur, które zostały stworzone w celu zapewnienia prawidłowego działania organizacji oraz ochrony wszystkim pracownikom podnosi funkcjonalność firm. W kontekście compliance szczególnie ważne są skuteczne narzędzia ujawniania naruszeń, które dotyczą również ochrony osób zgłaszających nieprawidłowości.

Jakie przepisy obowiązują pracodawców na mocy dyrektywy o ochronie Sygnalistów?

Nowe przepisy odnoszą się do podmiotów prawnych, zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego, zatrudniających co najmniej 50 osób. W przypadku dużych firm, w których występuje 250 i więcej pracowników, pracodawcy już teraz są zobowiązani do wdrożenia wewnętrznego kanału do obsługi zgłoszeń. W przypadku organizacji zatrudniających od 50 do 249 osób termin implementacji regulacji do struktur organizacyjnych przedsiębiorstw został wydłużony do 17 grudnia 2023 r.

Przepisy projektu ustawy o ochronie Sygnalistów skupiają się na obowiązkach pracodawców względem pracowników, którzy chcieliby zasygnalizować nieprawidłowości. Należą do nich:

 • Ustanowienie procedur rozpoznawania zgłoszeń.
 • Zapewnienie ochrony Sygnalistom przed działaniami odwetowymi.
 • Stosowanie się do prawnych aspektów obsługi zgłoszeń oraz RODO.
 • Systematyczne prowadzenie rejestru zawiadomień.
 • Stworzenie regulaminu dokonywania zgłoszeń.

Podsumowując, w związku z wejściem w życie przepisów o ochronie Sygnalistów, na przedsiębiorstwach spoczywa obowiązek zapewnienia pracownikom najlepszej ochrony, która stanowi również część systemu compliance. Aby sprostać wyzwaniom i dostosować się do wytycznych, potrzebują oni skutecznego narzędzia, które będzie stanowiło wewnętrzny kanał do obsługi zgłoszeń i pomoże im w sprawnym zarządzaniu. Takim oprogramowaniem, które nie tylko jest zgodne z ustaleniami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), ale także zapewnia ochronę poufności tożsamości osób zgłaszających nieprawidłowości jest Sygnalista.