W jaki sposób Sygnaliści pomagają przeciwdziałać korupcji?

Opublikowano: 
26.1.2022 15:05
Sygnaliści a korupcja, sposoby walki za pomocą zgłaszania naruszeń poprzez system Sygnalista

Z pewnością, większość z Was spotkała się z pojęciem korupcji w życiu publicznym zarówno w sposób pośredni, jak i bezpośredni. Zjawisko to polega na wykorzystywaniu swojego stanowiska w celu uzyskania prywatnych korzyści majątkowych lub załatwianiu konkretnych spraw w zamian za określone pieniądze. W jaki sposób Sygnaliści mogą pomóc w przeciwdziałaniu tego typu nielegalnych zachowaniach?

Co to jest korupcja?

Korupcja, nazywana w języku potocznym przekupstwem lub łapówkarstwem, to proceder niezgodny z prawem. Zjawisko to ma miejsce, gdy jedna strona chce osiągnąć określony cel i w zamian za to oferuje pieniądze, bez względu na to, czy robi to osobiście, czy przez pośredników. Do najczęstszych działań korupcyjnych można zaliczyć:

- dysponowanie środkami majątku publicznego do prywatnych celów dla osobistych korzyści,

- łapówkarstwo, czyli działania polegające na przekazaniu pieniędzy w zamian za osiągnięcie korzyści z pominięciem standardowych procedur,

- handel wpływami, polegający np. na oddaniu głosu w wyborach na określonego kandydata w celu uzyskania benefitów,

- płatną protekcję, oznaczającą pośrednictwo w załatwieniu sprawy w dowolnej instytucji krajowej lub międzynarodowej w zamian za daną korzyść,

- unikanie obowiązków podatkowych lub celnych,

- nieprawidłowości w przypadku zamówień publicznych, koncesji, czy kontraktów,

- nielegalne dysponowanie środkami budżetu państwa dla własnych korzyści,

- nepotyzm, faworyzowanie.

Coraz więcej instytucji uznaje systemy do sygnalizowania nieprawidłowości jako narzędzia mające na celu walkę i przeciwdziałanie korupcji. Dzięki wejściu w życie dyrektywy o ochronie Sygnalistów, pracodawcy są zobowiązani do stworzenia wewnętrznych kanałów zgłaszania naruszeń w organizacjach. Systemem, który stanowi najlepsze i bezpieczne tego typu narzędzie jest Sygnalista. To oprogramowanie daje możliwość nie tylko zarządzania zgłoszeniami, ale także zapewnia szereg personalizowanych funkcjonalności.

W jaki sposób dyrektywa o ochronie Sygnalistów przyczynia się do walki z korupcją?

Strategia walki z korupcja opiera się na efektywnym wykrywaniu przestępstw, wdrażaniu skutecznych narzędzi, zwiększaniu świadomości publicznej oraz propagowaniu etycznych wzorów postępowania. Co więcej, istotne jest wzmocnienie przejrzystości podejmowanych działań zarówno przez instytucje publiczne, jak i sektor prywatny.

Dyrektywa o ochronie Sygnalistów została stworzona przede wszystkim w celu zapobiegania praniu pieniędzy, korupcji i finansowaniu terroryzmu. Co prawda, wiele państw wciąż nie dokonało transpozycji dyrektywy do swojego prawa krajowego, ale nie zmienia to faktu, że pracodawcy, których przepisy obejmują, są zobowiązani do wdrożenia systemu ochrony Sygnalistów w struktury swojej firmy.  

Wspomniana ustawa została wprowadzona, jako jedno z narzędzi do walki z korupcją, która w ostatnich latach stała się bardzo powszechnym zjawiskiem. Jednym ze sposobów ograniczenia występowania sytuacji noszących znamiona korupcji jest budowanie trwałej integralności wszystkich pracowników organizacji. Zadaniem Sygnalistów jest ujawnianie nielegalnych działań mających miejsce w instytucjach. Im więcej raportów sporządzają pracownicy, tym łatwiej jest wyeliminować niewłaściwe postępowania i łamanie prawa. Co istotne, Sygnaliści muszą mieć pewność, że zgłaszając problem będą podlegali ochronie tożsamości poufności i nie zostaną podjęte wobec nich działania odwetowe. Pracodawcy powinni ułatwić swoim podwładnym zrozumienie zawiłości dyrektywy oraz stworzyć w miejscu pracy pozytywną atmosferę, dzięki której sygnalizowanie naruszeń i przestępstw nie będzie odbierane w negatywny sposób przez inne osoby. Prawidłowo zaimplementowane procedury wewnętrznego ujawniania problemów pozwalają na ich identyfikację i eliminację we wczesnym stadium, co wpływa na minimalizację szkód.

Właśnie w tym celu została wprowadzona dyrektywa o ochronie osób zgłaszających nieprawidłowości, a pracodawcy zostali zobowiązani do zapewnienia bezpiecznego, wewnętrznego kanału sygnalizowania problemów, w tym także działań korupcyjnych. Sygnalista jest w pełni bezpiecznym i zgodnym z prawem systemem do zarządzania zgłoszeniami.